ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

08/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Huế

02/03/2020

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Huế

Tin tức

Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QL24.1TTA tại Trung tâm GDTX tỉnh TT. Huế

05/09/2019

Từ ngày 07/09/2019 - 14/09/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.080.000đ (Bốn triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 5 lớp QL24.1TTA tại Alưới

12/03/2019

Từ ngày 12/03/2019 - 22/03/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.840.000đ (Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 4 lớp QL24.1TTA tại Alưới

31/08/2018

Lịch học và thi các lớp

Lịch học kỳ 6 lớp LH19.1TTA, LH19.2TTA Thừa Thiên - Huế

25/02/2015

Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu

12