ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Quảng Ngãi

08/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

05/09/2019

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 4 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

31/08/2018

Từ ngày 28/08/2018 - 07/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.520.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp QT22.1PVD tại Quảng Ngãi

31/07/2018

Từ ngày 28/08/2018 - 07/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm nghìn đồng).

Lịch học và thi các lớp

LỊCH THI LẦN 2 LỚP QT22.1PVĐ QUẢNG NGÃI

06/06/2018

Lịch học và thi các lớp

Thông báo Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp KT20.1PVD và LH20.1PVD tại Quảng Ngãi

18/10/2017

Học viên lớp KT20.1PVD và LH20.1PVD tại Quảng Ngãi

Tin tức

Đang cập nhật dữ liệu

12