ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT26.1TCKHO lần 2 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp KT26.1TCKHO lịch thi (lần 2) như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT27.3TCKHO học kỳ 3 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp KT27.3TCKHO lịch thi kết thúc học phần kỳ 3 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT27.3TCKHO học kỳ 2 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp KT27.3TCKHO lịch thi kết thúc học phần kỳ 2 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 2 lớp KT27TCKHO tại Nha Trang

22/03/2022

Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp KT27.3TCKHO kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học như sau:

Lịch học và thi các lớp

Tuyển sinh đại học khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm GDTX tỉnh Khánh Hòa

08/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Khánh Hòa

03/03/2020

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Khánh Hòa

Tin tức

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1KHO tại Nha Trang

12/03/2019

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 7 lớp LH22.1kho tại Nha Trang

31/08/2018

Lịch học và thi các lớp

LỊCH THI LẦN 2 LỚP LH22.1KHO KHÁNH HÒA

06/06/2018

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu

12