ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An, Thành phố Hồ Chí Minh

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chu Văn An Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại thành phố Cần Thơ

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Trung cấp Bách Nghệ Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại tỉnh Bình Định

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Quang Trung thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại tỉnh Bình Dương

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Bình Dương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại thành phố Cần Thơ

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Đà Lạt thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk

28/09/2023

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh

Đang cập nhật dữ liệu

1345678910Cuối cùng