ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 30.1/2023

03/12/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4668/KH-ĐHĐN ngày 01/12/2022, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo

Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, hình thức đào tạo từ xa năm 2023

01/12/2022

Để thực hiện công tác tuyển sinh năm 2023, Đại học Đà Nẵng sẽ tiến hành tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo từ xa như sau:

Thông báo

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 29.4/2022

21/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo

Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa khóa 29.3/2022

11/08/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo hình thức đào tạo từ xa, cụ thể như sau:

Thông báo

Tuyển sinh khóa 29.2/2022 hình thức đào tạo từ xa tại các trạm đào tạo từ xa trên cả nước

01/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo

Thông báo mời truy cập miễn phí CSDL Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học

21/04/2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về việc khai thác, truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học.

Thông báo

Tuyển sinh khóa 29.1/2022 hình thức đào tạo từ xa tại các trạm đào tạo từ xa trên cả nước

10/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 4365/KH-ĐHĐN ngày 21/12/2021 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2022, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học với các thông tin sau:

Thông báo

Thông báo tuyển sinh khóa 28 hình thức đào tạo từ xa tại các trạm đào tạo từ xa

02/04/2021

 Đại học Đà Nẵng sẽ xét hồ sơ và gửi giấy báo nhập học, kế hoạch và hướng dẫn nhập học cho các học viên có hồ sơ hợp lệ.

Thông báo

Đang cập nhật dữ liệu

12