ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

GIỚI THIỆU PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO QUA MẠNG

15/10/2019

Phương thức đào tạo qua mạng của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cho phép người học có thể phát huy cao nhất các kỹ năng tự học để nâng cao trình độ và nhận bằng đại học. Với tiến bộ của công nghệ thông tin ngày nay, người học có thể tận dụng thời gian học tập ở mọi nơi, mọi lúc, không phải mất thời gian tập trung học tập như các phương thức đào tạo khác để hoàn thành chương trình học. Học viên không phải thi tuyển mà được xét tuyển theo những yêu cầu Đại học Đà Nẵng. Quá trình đào tạo qua mạng được thiết kế như sau:

1. Khai giảng:

   1.1.  Sau khi đăng ký và được xét tuyển, học viên dự lễ khai giảng trực tuyến qua hệ thống mạng.

   1.2.  Nhận tài liệu học tập qua đường bưu điện.

2. Trong mỗi học kỳ:

    2.1. Học viên nhận kế hoạch học tập, tài liệu học tập của học kỳ, nhận mật khẩu truy cập từng học phần.

    2.2. Học viên nghiên cứu nội dung từng học phần:

        2.2.1. Học viên đăng nhập hệ thống để tự tìm hiểu nội dung của học phần thông qua hệ thống học liệu được cung cấp, theo dõi trực tuyến các bài giảng của học phần.

                *  Một số học phần cho phép học viên nhận các file âm thanh, hình ảnh và các tư liệu khác kèm với bài học.
      
                *  Mỗi bài học sẽ tồn tại trên mạng trong suốt học kỳ để bảo đảm cho học viên có thời gian hoàn thành chương trình.
       2.2.2. Học viên làm các bài tập, câu hỏi ôn tập, các bài trắc nghiệm trực tuyến (quiz) và nhận kết quả ngay.

       2.2.3. Học viên làm các bài kiểm tra định kỳ trực tuyến và nhận kết quả sau khi giảng viên chấm qua hệ thống email.

       2.2.4. Học viên tham gia thảo luận trực tuyến (discussion) chung cả lớp về các chủ đề của bài học hoặc trao đổi tức thời (chat) với các học viên khác. Một số học phần bắt buộc học viên phải tham gia thảo luận và được đánh giá là một điểm thành phần của học phần đó.

       2.2.5. Học viên có thể nêu vấn đề thắc mắc để giảng viên và người hướng dẫn học tập giải đáp thông qua Email, Yahoo Messenger, Fanpage.

Chú ý các nút biểu tượng sau đây thường được dùng trong bài giảng: 

    2.3. Cuối mỗi học kỳ, học viên tham gia các buổi giải đáp thắc mắc trực tuyến trước thi kết thúc học phần.

    2.4. Học viên tập trung tại Đại học Đà Nẵng hoặc tại cơ sở của các đơn vị liên kết ở các địa phương để thi kết thúc học phần.   

    2.5. Học viên tra cứu kết quả học tập.

        2.5.1. Qua hệ thống mạng theo tài khoản truy cập của cá nhân được ĐHĐN cung cấp. Kết quả học phần được đánh giá bằng điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ, tham gia thảo luận và điểm bài thi kết thúc học phần.

        2.5.2. Nếu kết quả không đạt yêu cầu thì học viên phải dự thi lại theo kế hoạch được thông báo.

3. Tốt nghiệp: 
    3.1. Học viên phải tích lũy đủ các học phần theo yêu cầu sẽ được xét dự thi tốt nghiệp.

    3.2. Học viên tập trung tại ĐHĐN hay các đơn vị liên kết để được hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp.

    3.3. Học viên tập trung tại ĐHĐN hay các đơn vị liên kết để dự thi tốt nghiệp.

    3.4.  Học viên tốt nghiệp tập trung tại ĐHĐN hay các đơn vị liên kết để tham dự lế Trao bằng tốt nghiệp.

    Quy trình đào tạo học qua mạng của Đại học Đà Nẵng được thiết kế như sau:

In
6321 Đánh giá bài viết:
3.8

Vui lòng đăng nhập or register để đăng bình luận.