ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Kế hoạch đào tạo toàn khóa liên thông trình độ đại học ngành Kế toán, đối với người tốt nghiệp trung cấp

22/05/2024

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành Kế toán - Kiểm toán
Thời gian đào tạo: 05 học kỳ

Chương trình Đào tạo

Kế hoạch đào tạo toàn khóa liên thông trình độ đại học ngành Kế toán, đối với người tốt nghiệp cao đẳng

22/05/2024

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng
Thời gian đào tạo: 05 học kỳ

Chương trình Đào tạo

Kế hoạch đào tạo toàn khóa liên thông trình độ đại học ngành Kế toán, đối với người tốt nghiệp đại học

22/05/2024

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học
Thời gian đào tạo: 05 học kỳ

Chương trình Đào tạo

Kế hoạch đào tạo toàn khóa liên thông trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh, đối với người tốt nghiệp đại học

22/05/2024

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học
Thời gian đào tạo: 05 học kỳ

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Kế toán

06/02/2024

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho học viên hệ đào tạo từ xa ngành Kế toán từ khoá tuyển sinh năm 2024

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản trị kinh doanh

06/02/2024

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho học viên hệ đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh từ khoá tuyển sinh năm 2024

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Quản lý Nhà nước

06/02/2024

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho học viên hệ đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước từ khoá tuyển sinh năm 2024

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật, đối với người tốt nghiệp trung học phổ thông

24/01/2024

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho học viên hệ đào tạo từ xa ngành Luật từ khoá tuyển sinh năm 2024

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo liên thông trình độ Đại học ngành Luật, đối với người đã tốt nghiệp Đại học

24/01/2024

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho học viên hệ đào tạo từ xa ngành Luật từ khoá tuyển sinh năm 2024

Chương trình Đào tạo

Chương trình đào tạo liên thông trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, đối với người đã tốt nghiệp Đại học

24/01/2024

Chương trình đào tạo này được áp dụng cho học viên hệ đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh từ khoá tuyển sinh năm 2024

Chương trình Đào tạo

Đang cập nhật dữ liệu

123