ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 4 lớp LH26.3B1PKT tại Đăk Glei - Kon Tum

22/03/2022

LỊCH HỌC VÀ THI HỌC KỲ 4

LỚP LH26.3B1PKT TẠI ĐĂK GLEI 

            Kính gửi: 

                            - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

                            - Trung Tâm GD Nghề Nghiệp - GD Thường xuyên huyện Đăk Glei

                            - Học viên lớp LH26.3B1PKT tại Đăk Glei

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Phân hiệu, quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 11/03/2022 - 15/03/2022 học viên tập trung đến tại Trung Tâm GD Nghề Nghiệp - GD Thường xuyên huyện Đăk Glei - Kon Tum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.000.000đ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn).

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX huyện Đăk Glei

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật sở hữu trí tuệ

ThS. Lê Hồng Phước

0905 693 057

10

07h30 - 11h30    02.04.2022

13h30 - 17h30    02.04.2022

07h30 - 08h45

11.06.2021

2

Hiến pháp tư sản

ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng

0987.147.679

10

07h30 - 11h30    09.04.2022

13h30 - 17h30    09.04.2022

09h00 - 10h15

11.06.2021

3

Luật tố tụng hành chính

ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng

0987.147.679

10

07h30 - 11h30    10.04.2022

13h30 - 17h30    10.04.2022

10h30 - 11h45

11.06.2021

4

Luật dân sự 2

ThS. Đào Thị Nhung

0913577767

15

07h30 - 11h30    16.04.2022

13h30 - 17h30    16.04.2022

07h30 - 11h30    17.04.2022

13h30 - 15h00

11.06.2021

5

Luật thương mại 2

TS. Trần Thị Sáu

0918.826.545

15

07h30 - 11h30    23.04.2022

13h30 - 17h30    23.04.2022

07h30 - 11h30    24.04.2022

15h30 - 17h00

11.06.2021

6

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

TS. Nguyễn Hồng Cử

0905242929

10

07h30 - 11h30    28.05.2022

13h30 - 17h30    28.05.2022

07h30 - 08h45

12.06.2021

7

Chủ nghĩa xã hội khoa học

TS. Nguyễn Hồng Cử

0905242929

10

07h30 - 11h30    29.05.2022

13h30 - 17h30    29.05.2022

09h00 - 10h15

12.06.2021

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Phân hiệu, quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

In
2162 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá