ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 4 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

31/08/2018

 Kính gửi: 
                        - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
                         - Học viên lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 28/08/2018 - 07/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.520.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Kế toán quản trị

ThS. Lê Văn Nam

0914.032.840

15

07h30 - 11h30    15.09.2018

13h30 - 17h30    15.09.2018

07h30 - 11h30    16.09.2018

07h30 - 09h00    17/11/2018

2

Kinh tế lượng

TS. Trần Phước Trữ

0913.479.850

15

07h30 - 11h30    22.09.2018

13h30 - 17h30    22.09.2018

07h30 - 11h30    23.09.2018

09h30 - 11h00    17/11/2018

3

Kế toán tài chính

ThS. Huỳnh Phương Đông

0918.358.199

20

07h30 - 11h30    29.09.2018

13h30 - 17h30    29.09.2018

07h30 - 11h30    30.09.2018

13h30 - 17h30    30.09.2018

13h30 - 15h00    17/11/2018

4

Phát triển kỹ năng quản trị

TS. Nguyễn Quốc Tuấn

0914.135.723

15

07h30 - 11h30    06.10.2018

13h30 - 17h30    06.10.2018

07h30 - 11h30    07.10.2018

15h30 - 17h00    17/11/2018

5

Quản trị sản xuất & tác nghiệp

ThS. Nguyễn Hữu Hiển

0913.466.828

15

07h30 - 11h30    13.10.2018

13h30 - 17h30    13.10.2018

07h30 - 11h30    14.10.2018

07h30 - 09h00    18/11/2018

Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

Trân trọng./.

Trưng tâm ĐTTX

In
2156 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá