ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

05/09/2019

 Kính gửi: 
                              - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
                              - Học viên lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi
 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 07/09/2019 - 13/09/2019 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.320.000đ (Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).


2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường ĐH Phạm Văn Đồng

Thời gian và môn học:

 STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Nghiên cứu marketing

 GS.TS. Lê Thế Giới
 0935.059.999

15

07h30 - 11h30    14.09.2019
13h30 - 17h30    14.09.2019
07h30 - 11h30    15.09.2019

07h30 - 09h00    30/11/2019

2

 Quản trị khu vực công

 ThS. Hà Quang Thơ
 0903.534.345

10

07h30 - 11h30    22.09.2019
13h30 - 17h30    22.09.2019

09h30 - 11h00    30/11/2019

3

 Thống kê kinh doanh

TS. Phạm Quang Tín

0914.112.618

15

07h30 - 11h30    28.09.2019
|13h30 - 17h30    28.09.2019
07h30 - 11h30    29.09.2019

13h30 - 15h00    30/11/2019

4

 Quản trị tài chính

 ThS. Nguyễn Hữu Hiển
 0913.466.828

20

07h30 - 11h30    12.10.2019
13h30 - 17h30    12.10.2019
07h30 - 11h30    13.10.2019
13h30 - 17h30    13.10.2019

15h30 - 17h00    30/11/2019

5

 Quản trị chất lượng toàn diện

 TS. Lê Thị Minh Hằng
 0905.027.450

15

07h30 - 11h30    02.11.2019
13h30 - 17h30    02.11.2019
07h30 - 11h30    03.11.2019

07h30 - 09h00    01/12/2019

6

 Quản trị dự án

ThS. Nguyễn Văn Long

0905.777.948

15

07h30 - 11h30    09.11.2019
13h30 - 17h30    09.11.2019
07h30 - 11h30    10.11.2019

09h30 - 11h00    01/12/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

Số: 459/ĐTTX-GV

In
2622 Đánh giá bài viết:
1.0