ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1CEM tại TP. HCM (trực tuyến)

12/03/2019

    Kính gửi:                           
                               - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI
                               - Học viên lớp LH22.1CEM tại TP. HCM

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 05/03/2019 - 22/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.360.000đ (Ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

2. Thời gian học và thi học kỳ:
Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Luật thương mại quốc tế 2

ThS. Lê Đình Quang Phúc
|0905.324.112

10

07h30 - 11h30    23.03.2019

13h30 - 17h30    23.03.2019

07h30 - 09h00    08/06/2019

2

 Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụng

ThS. Đỗ Trần Hà Linh
0932.292.111

15

07h30 - 11h30    30.03.2019

13h30 - 17h30    30.03.2019

07h30 - 11h30    31.03.2019

09h30 - 11h00    08/06/2019

3

Luật tố tụng hình sự

ThS. Trần Tuấn Sơn
0912.892.108

15

07h30 - 11h30    18.05.2019

13h30 - 17h30    18.05.2019

07h30 - 11h30    19.05.2019

13h30 - 15h00    08/06/2019

4

Luật luật sư

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    25.05.2019

13h30 - 17h30    25.05.2019

15h30 - 17h00    08/06/2019

5

Pháp luật về an sinh xã hội

ThS. Trần Trung
0986.698.319

10

07h30 - 11h30    26.05.2019

13h30 - 17h30    26.05.2019

07h30 - 09h00    09/06/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

             Số: 56/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

In
1602 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá