ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1NTH tại Ninh Thuận

31/08/2018

Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận
                              - Học viên lớp LH22.1NTH tại Ninh Thuận
Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 08/09/2018 - 14/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.760.000đ (Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Luật luật sư

 ThS. Trần Trung 0986.698.319

10

07h30 - 11h30    15.09.2018

13h30 - 17h30    15.09.2018

07h30 - 09h00    27/10/2018

2

 Pháp luật về an sinh xã hội

ThS. Trần Trung 0986.698.319

10

07h30 - 11h30    16.09.2018

13h30 - 17h30    16.09.2018

09h30 - 11h00    27/10/2018

3

 Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụng

ThS. Đỗ Trần Hà Linh

0932.292.111

15

07h30 - 11h30    22.09.2018

13h30 - 17h30    22.09.2018

07h30 - 11h30    23.09.2018

13h30 - 15h00    27/10/2018

4

 Luật thương mại quốc tế 2

ThS. Lê Đình Quang Phúc

0905.324.112

10

07h30 - 11h30    29.09.2018

13h30 - 17h30    29.09.2018

15h30 - 17h00    27/10/2018

5

 Luật tố tụng hình sự

ThS. Trần Tuấn Sơn 0912.892.108

15

07h30 - 11h30    06.10.2018

13h30 - 17h30    06.10.2018

07h30 - 11h30    07.10.2018

07h30 - 09h00    28/10/2018

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

In
2711 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá