ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH26.3B1PKT học kỳ 4 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

                              Kính gửi:         Học viên lớp LH26.3B1PKT

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp LH26.3B1PKT lịch thi học kỳ 4 như sau:

I-      Địa điểm:      

 PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

Số 704 Phan Đình Phùng – TP. Kon Tum – tỉnh Kon Tum

II-  Thời gian và môn thi:

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

Luật sở hữu trí tuệ

07h30 - 08h45 (11/6/2022)

Sẽ thông báo sau

2.

Hiến pháp tư sản

09h00 - 10h15 (11/6/2022)

3.

Luật tố tụng hành chính

10h30 - 11h45 (11/6/2022)

4.

Luật dân sự 2

13h30 - 14h45 (11/6/2022)

5.

Luật thương mại 2

15h00 - 16h15 (11/6/2022)

6.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

07h30 - 08h45 (12/6/2022)

7.

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

09h00 - 10h15 (12/6/2022)

 

Lưu ý:

-       Học viên mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) để xuất trình trước khi vào phòng thi.

-       Để đảm bảo an toàn trong đợt thi, đề nghị các Anh/Chị học viên mang khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện vệ sinh phòng dịch theo Quy định về phòng, chống dịch COVID-19.        

In
2039 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá