ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Tin CCE

Kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm và Đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 24/11/2021, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên -Đại học Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 25 năm thành lập (1996-2021) và Đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Thông tin học trực tuyến

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa (trực tuyến)

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trực tuyến khóa 26 lớp AV26.1, LH26.1 ngành Ngôn ngữ Anh và Luật.

 Năm 2019, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học hệ từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến khóa 26: ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật: lớp AV26.1, LH26.1 (Bổ sung) với các thông tin sau:

Thông báo tuyển sinh chứng chỉ tiếng Anh Giao tiếp ngành Điều dưỡng

Đào tạo trực tuyến là một quá trình tự đào tạo, trong đó học viên tự học các học liệu trực tuyến và học liệu hỗ trợ đi kèm. Trong quá trình tự học, học viên sẽ được sự trợ giúp, hướng dẫn của các giảng viên và cán bộ đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài ra, sẽ có các buổi học tập trung, giải đáp thắc mắc, thực hành định kỳ tại lớp.

Lịch Học - Thi

Lịch thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến lớp AV27.2B2TSN học kỳ 3 đợt thi ngày 11&12/12/2021

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến học viên lớp trên lịch thi kết thúc các học phần của học kỳ 3 theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

Lịch thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến lớp AV27.3B2 học kỳ 2 đợt thi ngày 11&12/12/2021

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến học viên lớp trên lịch thi kết thúc các học phần của học kỳ 2 theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

Lịch thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến lớp AV27.2B2VHU học kỳ 2 đợt thi ngày 11&12/12/2021

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến học viên lớp trên lịch thi kết thúc các học phần của học kỳ 2 theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo
Học từ xa

Học từ xa

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Bình

- Việc học và thi đều được bố trí vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật;
- Học phí bao gồm chi phí giáo trình, giáo trình phụ trợ, CD-ROM, lệ phí thi lần 1;

Lịch học kỳ 5 lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

Kế hoạch học kỳ 5 lớp LH20.1QBI tại Quảng Bình

 Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học tập học kỳ 5 của khoá học

Xem thêm

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Trị

Đào tạo từ xa là một quá trình tự đào tạo, trong đó học viên tự học theo sách, các học liệu và phương tiện hỗ trợ đi kèm. Trong quá trình tự học, học viên sẽ được sự trợ giúp, hướng dẫn của các giảng viên và cán bộ đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau, kể cả học tập trung như các hệ đào tạo khác.

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị

Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

Lịch học và thi học kỳ 7 lớp LH22.1QTR tại Quảng Trị

Từ ngày 07/09/2018 - 28/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.220.000đ (Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Huế

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Huế

Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QL24.1TTA tại Trung tâm GDTX tỉnh TT. Huế

Từ ngày 07/09/2019 - 14/09/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.080.000đ (Bốn triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi học kỳ 5 lớp QL24.1TTA tại Alưới

Từ ngày 12/03/2019 - 22/03/2019 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên ALưới để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.840.000đ (Ba triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Xem thêm

Lịch học kỳ 3 lớp TP21.1DNG tại Đà Nẵng

Từ ngày 29/03/2015 - 11/04/2015 học viên đến tại Trung tâm ĐTTX, tầng 6 nhà C, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.960.000đ (Một triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa (trực tuyến)

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa trực tuyến

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp QT21.1DNG tại Đà Nẵng

Từ ngày 28/08/2018 - 07/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Tầng 6, Toà nhà C, 41 Lê Duẩn, TP. ĐN để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm nghìn đồng).

Xem thêm

Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học

Lịch học và thi học kỳ 4 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

Từ ngày 28/08/2018 - 07/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.520.000đ (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp QT22.1PVD tại Quảng Ngãi

Từ ngày 28/08/2018 - 07/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.300.000đ (Ba triệu ba trăm nghìn đồng).

Xem thêm

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

THÔNG BÁO: Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp lớp LH21.1LTN tại Gia Lai

- Yêu cầu các tân cử nhân mang theo CMND để ghi số CMND vào sổ nhận bằng (bắt buộc)

Thông báo: Tuyển sinh khóa 25 theo hình thức học từ xa tại Gia Lai

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Xem thêm

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Kon Tum

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Thông báo Về việc tổ chức lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp

Để buổi lễ diễn ra trang trọng và có ý nghĩa, Trung tâm ĐTTX Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời toàn thể các tân cử nhân tham dự và nhận bằng tốt nghiệp đúng giờ.

Lịch học kỳ 4 lớp MD21.1DKT tại KonTum

Từ ngày 07/06/2015 - 19/06/2015 học viên đến tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

Xem thêm

Lịch học và thi học kỳ 7 lớp LH21.1KTU Tại Kon Tum

Từ ngày 29/09/2017 - 06/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.220.000đ (Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Lịch học kỳ 2 lớp LH21.1KTU tại KonTum

Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh KonTum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

Thông báo tuyển sinh khóa 22 tại Trung tâm GDTX tỉnh KonTum

Năm 2015, Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại TTGDTX Tỉnh KonTum 

Xem thêm

THÔNG BÁO: Tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Ninh Thuận

Căn cứ Kế hoạch số 4361/KH-ĐHĐN ngày 14/12/2018 của Đại học Đà Nẵng về tuyển sinh đào tạo từ xa năm 2019, Đại học Đà Nẵng liên kết đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên- hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo từ xa

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1NTH tại Ninh Thuận

Từ ngày 08/09/2018 - 14/09/2018 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.760.000đ (Hai triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).

LỊCH THI LẦN 2 và 3 CHO LỚP QT21.1NTH NINH THUẬN

- Học viên nộp lệ phí học lại, thi lại (80.000đ/ 1 môn)
- Học viên chọn một trong hai môn nếu trùng giờ,các môn chưa thi sẽ bố trí sau.

Xem thêm

Thông báo: Về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các MP20.1CVA, TP20.1CVA, AV21B1, AX23B2 tại TP. HCM

 Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ Tổng kết và Trao bằng tốt nghiệp Đại học cho học viên các lớp: MP20.1CVA, TP20.1CVA, AV21B1, AX23B2, ngành GD Mầm Non, GD Tiểu Học, Ngôn Ngữ Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Lịch học và thi học kỳ 7 lớp TP21.1CVA tại TP. HCM

Từ ngày 03/10/2017 - 13/10/2017 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.220.000đ (Ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Lịch học kỳ 2 lớp MD21.2CVA tại TP. HCM

Từ ngày 15/02/2015 - 27/02/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX Chu Văn An TP. HCM để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

Xem thêm

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp DD22.1CEM tại TP. HCM

Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.780.000đ (Ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp CD22.1CEM tại TP. HCM

Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.040.000đ (Bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp LH22.1CEM tại TP. HCM (trực tuyến)

Từ ngày 05/03/2019 - 22/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.360.000đ (Ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh khóa 26 đào tạo từ xa trực tuyến tại Cần Thơ

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Xem thêm

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Trường Đại học Bình Dương

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bình Phước

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Xem thêm

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Thành phố Bảo Lộc

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Bảo Lộc

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân theo hình thức đào tạo học từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Xem thêm

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Đăk Nông

 Đào tạo từ xa là một quá trình tự đào tạo, trong đó học viên tự học theo sách, các học liệu và phương tiện hỗ trợ đi kèm.

Xem thêm

Tuyển sinh đại học khóa 27 hình thức đào tạo từ xa tại Đăk Lăk

Kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo từ xa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng của văn bằng giống như của các hình thức đào tạo khác.

Xem thêm

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN EMAIL ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN