ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp DD22.1CEM tại TP. HCM

12/03/2019

     Kính gửi: 
                              - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI
                              - Học viên lớp DD22.1CEM tại TP. HCM

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.780.000đ (Ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng).

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Cấp thoát nước

 ThS. Lê Thu Hằng

 0902.841.245

15

07h30 - 11h30    16.03.2019

13h30 - 17h30    16.03.2019

07h30 - 11h30    17.03.2019

07h30 - 09h00    08/06/2019

2

 Vật lý kiến trúc

TS. Nguyễn Quang Dũng

 0906.793.537

15

07h30 - 11h30    30.03.2019

13h30 - 17h30    30.03.2019

07h30 - 11h30    31.03.2019

09h30 - 11h00    08/06/2019

3

 Kết cấu bê tông cốt thép 2 + ĐA

TS. Bùi Thiên Lam

0903.575.634

(GV Đà Nẵng)

20

07h30 - 11h30    06.04.2019

13h30 - 17h30    06.04.2019

07h30 - 11h30    07.04.2019

13h30 - 17h30    07.04.2019

13h30 - 15h00    08/06/2019

4

 Quy hoạch đô thị

ThS. Ngô Thị Hồng Quyên

0384.569.237

15

07h30 - 11h30    20.04.2019

13h30 - 17h30    20.04.2019

07h30 - 11h30    21.04.2019

15h30 - 17h00    08/06/2019

5

 Thông gió

ThS. Lê Văn Hân

0966.004.211

15

07h30 - 11h30    11.05.2019

13h30 - 17h30    11.05.2019

07h30 - 11h30    12.05.2019

07h30 - 09h00    09/06/2019

6

 Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 2

TS. Bùi Thiên Lam

Thời gian Bảo vệ từ  tháng 06 - 08/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

            Số: 81/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

In
3136 Đánh giá bài viết:
3.0