ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch học và thi học kỳ 8 lớp CD22.1CEM tại TP. HCM

12/03/2019

Kính gửi: 
                               - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI
                               - Học viên lớp CD22.1CEM tại TP. HCM

Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học như sau:

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 05/03/2019 - 15/03/2019 học viên đến tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.040.000đ (Bốn triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Tổ chức thi công và quản lý thi công

ThS. Nguyễn Hoàng Vũ
0989115345

15

07h30 - 11h30    16.03.2019

13h30 - 17h30    16.03.2019

07h30 - 11h30    17.03.2019

07h30 - 09h00    08/06/2019

2

Thiết kế cầu bê tông cốt thép + ĐA

ThS. Lê Văn Lạc
0913.405.415
(GV Đà Nẵng)

25

07h30 - 11h30    30.03.2019

13h30 - 17h30    30.03.2019

18h30 - 21h30    30.03.2019

07h30 - 11h30    31.03.2019

13h30 - 17h30    31.03.2019

09h30 - 11h00    08/06/2019

3

Động lực học công trình

TS. Nguyễn Quang Dũng
0906793537

15

07h30 - 11h30    20.04.2019

13h30 - 17h30    20.04.2019

07h30 - 11h30    21.04.2019

13h30 - 15h00    08/06/2019

4

Xây dựng nền đường + ĐA

TS. Nguyễn Hồng Hải
0918.326.818
(GV Đà Nẵng)

20

07h30 - 11h30    04.05.2019

13h30 - 17h30    04.05.2019

07h30 - 11h30    05.05.2019

13h30 - 17h30    05.05.2019

15h30 - 17h00    08/06/2019

5

Đồ án Xây dựng nền đường

TS. Nguyễn Hồng Hải

Thời gian Bảo vệ từ  tháng 06 - 08/2019

6

Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép

ThS. Lê Văn Lạc

Thời gian Bảo vệ từ  tháng 06 - 08/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

            Số: 80/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

In
2564 Đánh giá bài viết:
1.0