Tuyển sinh - Khối ngành kỹ thuật

31/12/2014 12:23

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT:

TT

NGÀNH

SỐ TÍN CHỈ

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

HK1

CẢ KHÓA

 

ĐẠI HỌC

 

 

 

 

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

1

 Kỹ thuật Công trình Xây dựng

14

131

11 HK

2

 Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

14

137

11 HK

 

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

 

 

 

 

1

 Công nghệ Chế tạo máy

16

72

5 HK

 

 

Đã tốt nghiệp
Trung cấp
cùng ngành đào tạo

2

 Công nghệ Kỹ thuật điện

16

72

5 HK

3

 Công nghệ Thông tin

15

72

5 HK

4

 Công nghệ Kỹ thuật Điện từ Truyền thông

16

70

5 HK

5

 Công nghệ Kỹ thuật Giao thông

16

69

5 HK

6

 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

16

69

5 HK

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

 

                           CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 


1

 
 Công nghệ thông tin


13


152


11HK

Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương


2
 
 Công nghệ thông tin (Văn bằng 2)

27

90

4 HK
TN ĐH ngành Tự nhiên, Kỹ thuật


3

 
 Công nghệ thông tin (Văn bằng 2)


25


103


5 HK

TN ĐH ngành Kinh tế, Xã hội và Nhân văn

                           LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

 

 

1

 Công nghệ thông tin

16

68

4 HK

Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành

 

 


                                                                                                                               Trung tâm Đào tạo Thường xuyên – ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn