DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

STT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

 ThS. Đoàn Ngọc Minh

 Tú

Trưởng phòng

3.849.396

 dnmhtu@gmail.com

2

 ThS. Đỗ Minh

 Huy

Phó phòng

3.849.200

 dominhhuy99@gmail.com

3

 CN. Nguyễn Ngọc

 Bình

Chuyên viên

3.824.267

 ngocbinh_789@yahoo.com

4

 ThS. Đỗ Thị Thu

 Hương

Chuyên viên

3.834.284

 huongdhdn@gmail.com

5

 Nguyễn Thị Xuân

 Hương

Nhân viên

3.834.284

 xuanhuongcce@yahoo.com

6

 Phan Văn

 Kính

Nhân viên

3.834.267

 hoainiem099@yahoo.com

7

 ThS. Lưu Thị Hoàng

 Ngọc

Chuyên viên

3.834.284

 ngocminh812001@yahoo.com

8

 Phan Xuân

 Phong

Lái xe

3.849.200

 xuanphongdn@yahoo.com.vn

9

 KS. Nguyễn Thành

 Trọng

Kỹ sư

3.849.200

 thanhtrongeleccom@yahoo.com