Trang chủ Giới thiệu Phòng Hành chính - Tổng hợp

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 

STT 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

 ThS. Đỗ Minh

 Huy

Phó trưởng phòng

3.849.396

 dominhhuy99@gmail.com

2  CN. Nguyễn Ngọc  Bình Phó trưởng phòng 3.824.267  ngocbinh_789@yahoo.com

3

 ThS. Đỗ Thị Thu

 Hương

Chuyên viên

3.834.284

 huongdhdn@gmail.com

4

 ThS. Lưu Thị Hoàng

 Ngọc

Chuyên viên

3.834.284

 luuhoangngoc82@gmail.com

5

 KS. Nguyễn Thành

 Trọng

Kỹ sư

3.834.267

 thanhtrongeleccom@yahoo.com

6

 Nguyễn Thị Xuân

 Hương

Nhân viên

3.834.267

 xuanhuongcce@yahoo.com

7

 Phan Văn

 Kính

Nhân viên

3.834.267

 hoainiem099@yahoo.com