Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (học trực tuyến)

04/03/2015 08:25

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (văn bằng 2 - học trực tuyến)

TT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

 Toán cao cấp P1

3

 

2

 Kinh tế vi mô I

3

 

3

 Quản trị học

3

 

4

 Marketing căn bản

3

 

5

 Kinh tế vĩ mô I

3

 

6

 Toán cao cấp P2

2

 

7

 Nguyên lý Kế toán

3

 

8

 Lý thuyết Xác suất & Thống Kê toán

3

 

9

 Quản trị marketing

3

 

10

 Kế toán Tài chính

3

 

11

 Phương pháp định lượng trong Kinh tế

3

 

12

 Nghiên cứu marketing

3

 

13

 Quản trị sản xuất & tác nghiệp

3

 

14

 Quản trị dự án

2

 

15

 Quản trị chất lượng toàn diện

2

 

16

 Kế toán Quản trị

2

 

17

 Quản trị tài chính

3

 

18

 Kinh tế lượng

3

 

19

 Quản trị nguồn nhân lực

3

 

20

 Lý thuyết & thiết kế tổ chức

3

 

21

 Quản trị Chiến lược

3

 

22

 Khởi sự kinh doanh

3

 

23

 Quản trị chuỗi cung ứng

3

 

24

 Lãnh đạo

2

 

 

 TỔNG SỐ (Chưa TT & Thi TN)

67

 

 

 Chuyên đề TN

4

 

 

 Nghiệp vụ 1

3

 

 

 Nghiệp vụ 2

3

 

 

 TỔNG SỐ

77

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn