Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 các lớp QTKD25.1, AV25.6B2 tại Buôn Ma Thuột

14/05/2019 02:41

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần học KỲ 1 các lớp QTKD25.1, AV25.6B2 tại Buôn Ma Thuột như sau:
 

Địa điểm thi: Trường Đại học Buôn Ma Thuột
                       298 Hà Huy Tập – P.Tân An – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắc Lắc


Thời gian:

KỲ 1 lớp QTKD25.1MBT

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Các nguyên lý CB của CN Mác-Lênin P1

07h30-09h00 (25/05/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Kinh tế vĩ mô

09h30-11h00 (25/05/2019)

3.

 Quản trị học

13h30-15h00 (25/05/2019)

4.

 Marketing căn bản    15h30-17h00 (25/05/2019)

5.

 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

07h30-09h00 (26/05/2019)

6.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh 

09h30-11h00 (26/05/2019)

 

KỲ 1 lớp AV25.6BMT

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Kỹ năng tổng hợp 1

07h30-08h30 (25/5/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Kỹ năng tổng hợp 2

08h45-09h45 (25/5/2019)

3.

 Ngữ pháp thực hành 1

10h00-11h00 (25/5/2019)

4.

 Ngữ pháp thực hành 2

13h30-14h30 (25/5/2019)

5.

 Ngữ âm học

14h45-15h45 (25/5/2019)

6.

 Dẫn luận ngôn ngữ

16h00-17h00 (25/5/2019)

7.

 Cơ sở văn hoá Việt Nam

07h30-08h30 (26/5/2019)

8.

 Luyện âm

08h45-09h45 (26/5/2019)

Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện! 

Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn