Lịch thi kết thúc học phần: Kỳ 1 lớp AV26.1-2B2, kỳ 2 lớp AV25.5B2 -B1, Kỳ 3 lớp AV25.2B2 - B1, Kỳ 5 lớp AV24.3 - 4B1 ngành Ngôn ngữ Anh học qua mạng tại Nha Trang tháng 9.2019

08/08/2019 09:55

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần Kỳ 1 lớp AV26.1-2B2,  kỳ 2 lớp AV25.5B2 -B1, Kỳ 3 lớp AV25.2B2 - B1, Kỳ 5 lớp AV24.3 - 4B1 ngành Ngôn ngữ Anh học qua mạng tại Nha Trang tháng 9.2019 như sau:

 

Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
                        Số 03 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang, Khánh Hòa


Thời gian: cụ thể như sau

KỲ 1 lớp AV26.1-2B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Ngữ pháp thực hành 1

07h30- 08h30 (14/9/2019)

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ pháp thực hành 2

08h45- 09h45 (14/9/2019)

3.

 Ngữ âm học

10h00 -11h00 (14/9/2019)

4.

 Dẫn luận ngôn ngữ

13h30- 14h30 (14/9/2019)

5.

 Cơ sở văn hoá Việt Nam

14h45- 15h45 (14/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 2

16h00- 17h30 (14/9/2019)

7.

 Kỹ năng tổng hợp 1

07h30- 08h30 (15/9/2019)

8.

 Luyện âm

08h45- 09h45 (15/9/2019)

 
 
KỲ 1 lớp AV26.1-2B1

 

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Ngữ pháp 1

07h30- 08h30 (14/9/2019)

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Phương pháp học đại học

08h45- 09h45 (14/9/2019)

3.

 Dẫn luận ngôn ngữ

10h00 -11h00 (14/9/2019)

4.

 Những nguyên lý CN ML P1

13h30- 14h30 (14/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 2

14h45- 15h45 (14/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 1

16h00- 17h30 (14/9/2019)

7.

 Luyện âm

07h30- 08h30 (15/9/2019)

 
 
KỲ 2 lớp AV25.5B2
 

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Lý thuyết dịch

07h30- 08h30 (14/9/2019)

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Biên dịch 1

08h45- 09h45 (14/9/2019)

3.

 Văn hoá Anh

10h00 -11h00 (14/9/2019)

4.

 Tiếng Việt

13h30- 14h30 (14/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 3

14h45- 15h45 (14/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 4

16h00- 17h30 (14/9/2019)

7.

 Phiên dịch 1

KỲ 2 lớp AV25.5B1

 

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Ngữ pháp 2

07h30- 08h30 (14/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ âm - âm vị học

08h45- 09h45 (14/9/2019)

3.

 Cơ sở văn hoá VN

10h00 -11h00 (14/9/2019)

4.

 Những nguyên lý CN ML P2

13h30- 14h30 (14/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 4

14h45- 15h45 (14/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 3

16h00- 17h30 (14/9/2019)


KỲ 3 lớp AV25.2B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Biên dịch 2

07h30- 08h30 (14/9/2019)

 

 

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ pháp nâng cao

08h45- 09h45 (14/9/2019)

3.

 Tiếng Anh nâng cao 1

10h00 -11h00 (14/9/2019)

4.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

13h30- 14h30 (14/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 5

14h45- 15h45 (14/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 6

16h00- 17h30 (14/9/2019)

7.

 Phiên dịch 2


KỲ 3 lớp AV25.2B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Văn hoá Anh

07h30- 08h30 (14/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn hoá Mỹ

08h45- 09h45 (14/9/2019)

3.

 Giao thoa văn hoá

10h00 -11h00 (14/9/2019)

4.

 Tiếng Việt

13h30- 14h30 (14/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 5

14h45- 15h45 (14/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 6

16h00- 17h00 (14/9/2019)

 

Kỳ 5 lớp AV24.3 -4B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Biên dịch 1

07h30- 08h30 (14/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

08h45- 09h45 (14/9/2019)

3.

 Kỹ năng tổng hợp 7

10h00 -11h00 (14/9/2019)

4.

 Kỹ năng tổng hợp 8

13h30- 14h30 (14/9/2019)

5. 

 Phiên dịch 1

14h45- 15h45 (14/9/2019)

Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện!

Lưu ý:
Mọi thắc mắc về kỳ thi, vui lòng liên hệ điện thoại 0236.3840450 hoặc email: cce@cce.udn.vn

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn