Lịch thi kết thúc học phần kỳ 3 các lớp AV25.2B1 - B2, Kỳ 5 lớp AV24.3 - 4B1, lớp AV24.4B2 ngành ngôn ngữ Anh tại Đà Nẵng

08/08/2019 08:59

    Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo lịch thi kết thúc học phần kỳ 3 các lớp AV25.2B1 - B2, Kỳ 5 lớp AV24.3 -4B1, lớp AV24.4B2 ngành Ngôn ngữ Anh học qua mạng tại Đà Nẵng tháng 9.2019 như sau:

 

 

Địa điểm thi: Đại học Đà Nẵng
Tầng 6- 7, tòa nhà C, 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

 

Thời gian: Cụ thể các lớp như sau:

 

KỲ 3 lớp AV25.2B1​

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Văn hoá Anh

07h30- 08h30 (21/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Văn hoá Mỹ

08h45- 09h45 (21/9/2019)

3.

 Giao thoa văn hoá

10h00 -11h00 (21/9/2019)

4.

 Tiếng Việt

13h30- 14h30 (21/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 5

14h45- 15h45 (21/9/2019)

6.

 Kỹ năng tổng hợp 6

16h00- 17h00 (21/9/2019)

 

KỲ 3 lớp AV25.2B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Biên dịch 2

07h30- 08h30 (21/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Ngữ pháp nâng cao

08h45- 09h45 (21/9/2019)

3.

 Tiếng Anh nâng cao 1

10h00 -11h00 (21/9/2019)

4.

 Kỹ năng tổng hợp 5

13h30- 14h30 (21/9/2019)

5.

 Kỹ năng tổng hợp 6

14h45- 15h45 (21/9/2019)

6.

 Phiên dịch 2

16h00- 17h00 (21/9/2019)

7.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

17h30- 18h30 (21/9/2019)

 

KỲ 5 lớp AV24.3 -4B1

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 Biên dịch 1

07h30- 08h30 (15/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

08h45- 09h45 (15/9/2019)

3.

 Kỹ năng tổng hợp 7

10h00 -11h00 (15/9/2019)

4.

 Kỹ năng tổng hợp 8

13h30- 14h30 (15/9/2019)

5.

 Phiên dịch 1

14h45- 15h45 (15/9/2019)

 
KỲ 5 lớp AV24.4B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

1.

 HP chuyên môn 1 – Biên dịch

07h30- 09h45 (15/9/2019)

CCE sẽ thông báo sau

2.

 HP chuyên môn 2 – Viết

09h45- 11h00 (15/9/2019)

3.

 HP chuyên môn 1 –Phiên dịch

Bắt đầu từ 13h30 ngày (15/9/2019)

4.

 HP chuyên môn 2 – Nói


Đề nghị học viên các lớp trên lưu ý thực hiện!

 

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn