Kế hoạch ôn tập tốt nghiệp lớp QT17.2DNG tại Đà Nẵng

10/02/2015 09:57

           Kính gửi:   Học viên lớp QT17.2DNG tại Đà Nẵng
 

            Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp QT17.2DNG tại Đà Nẵng. Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học viên lớp trên lịch ôn tập như sau:

 

Địa điểm học:  Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN - 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng

      Thời gian và môn học: 

STT

Môn học

Họ và tên Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

 

1

 

Nghiệp vụ 1

 

  PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm
 0905.165.555

 
20

07h30 - 11h30    07.03.2015

13h30 - 17h30    07.03.2015

07h30 - 11h30    08.03.2015

13h30 - 17h30    08.03.2015

 

2

 

  Nghiệp vụ 2

 

 GS. TS. Lê Thế Giới
 0935.059.999

20

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 11h30    15.03.2015

13h30 - 17h30    15.03.2015

          Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.com.vn  vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

          Kính đề nghị toàn thể học viên các lớp trên cùng phối hợp thực hiện.

         Trân trọng./.
Số: 80/ĐT-ĐTTX                                                                                                            Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn