Lịch học và thi học kỳ 5 lớp KL22.1kho tại Nha Trang

02/10/2017 10:28

             Kính gửi: 
                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà
                              - Học viên lớp KL22.1KHO tại Nha Trang

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/09/2017 - 06/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 5.280.000đ (Năm triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hoà

Thời gian và môn học:

 STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Quản trị học

ThS. Nguyễn Thị Loan 
0982.207110

10

07h30 - 11h30    07.10.2017

13h30 - 17h30    07.10.2017

07h30 - 09h00

09/12/2017

2

Thị trường và định chế tài chính

PGS.TS. Nguyễn Hoà Nhân
0905.101.470

10

07h30 - 11h30    14.10.2017

13h30 - 17h30    14.10.2017

09h30 - 11h00

09/12/2017

3

Nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

ThS. Nguyễn Văn Hân
0914.084.694

10

07h30 - 11h30    21.10.2017

13h30 - 17h30    21.10.2017

13h30 - 15h00

09/12/2017

4

Kiểm toán tài chính

ThS. Trần Hồng Vân
  0913.434.449

15

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

07h30 - 11h30    29.10.2017

15h30 - 17h00

09/12/2017

5

Phân tích tài chính doanh nghiệp

PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
0905161616

15

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

07h30 - 11h30    05.11.2017

07h30 - 09h00

10/12/2017

6

Quản trị chiến lược

TS. Nguyễn Xuân Lãn
0948.687.799

10

07h30 - 11h30    11.11.2017

13h30 - 17h30    11.11.2017

09h30 - 11h00

10/12/2017

7

Kế toán công ty

ThS. Phan Thị Đỗ Quyên

0126.6690.999

10

07h30 - 11h30    25.11.2017

13h30 - 17h30    25.11.2017

07h30 - 09h00

16/12/2017

8

Xã hội học

ThS. Đoàn Thị Lan Phương
0905.147.777

10

07h30 - 11h30    26.11.2017

13h30 - 17h30    26.11.2017

09h30 - 11h00

16/12/2017

9

Thuế

ThS. Nguyễn Trần Thuần
0905.207.347

10

07h30 - 11h30    02.12.2017

13h30 - 17h30    02.12.2017

13h30 - 15h00

16/12/2017

10

Kinh tế lượng

ThS. Phạm Quang Tín 
0914.112.618

10

07h30 - 11h30    03.12.2017

13h30 - 17h30    03.12.2017

15h30 - 17h00

16/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 398/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn