Lịch học kỳ 5 lớp KL20.1DKT tại KonTum

11/02/2015 03:54

               Kính gửi: 

                              - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

                              - Học viên lớp KL20.1DKT tại KonTum

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Phân hiệu và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.720.000đ (Hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

 Thị trường và định chế tài chính

 ThS. Nguyễn Văn Hân  0914.084694

10

07h30 - 11h30    14.03.2015

13h30 - 17h30    14.03.2015

07h30 - 09h00    13.06.2015

2

 Nghiệp vụ ngân hàng và thanh toán quốc tế

 ThS. Nguyễn Văn Hân  0914.084694

10

07h30 - 11h30    15.03.2015

13h30 - 17h30    15.03.2015

09h30 - 11h00    13.06.2015

3

 Kế toán công ty

 ThS. Lê Thị Kim Hoa  0983.300.518

10

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

13h30 - 15h00    13.06.2015

4

 Tin học hóa kế toán

 ThS. Võ Hồng Tâm  0935.355.356

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

15h30 - 17h00    13.06.2015

5

 Kiểm toán tài chính

 ThS. Trần Hồng Vân    0913.434.449

15

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

07h30 - 11h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    14.06.2015

6

 Phân tích tài chính doanh nghiệp

 ThS. Hồ Phước Dũng  0914.028.098

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

09h30 - 11h00    14.06.2015

7

 Quản trị chiến lược

 GS.TS. Lê Thế Giới  0935.059.999

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

13h30 - 15h00    14.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Phân hiệu và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

 

Số: 114/ĐT-ĐTTX                                                                                                           Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn