Kế hoạch ôn tập tốt nghiệp các lớp QT17.1PVĐ, KT17.1PVĐ Tại Quảng Ngãi

08/01/2015 05:36

          Kính gửi: 
                                  - 
Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
                                - Sinh viên các lớp QT17.1PVD, KT17.1PVD tại Quảng Ngãi
 

Để chuẩn bị tốt cho kế hoạch thi tốt nghiệp của các lớp khoá 17.1 tại Quảng Ngãi. Đại học Đà Nẵng thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp trên lịch ôn tập như sau:
 

1. Địa điểm học:  Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
2. Thời gian và môn học:

            2.1. Lớp KT17.1PVD

STT

Môn học

Họ và tên Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

1

 Nghiệp vụ 1

 PGS. TS. Ng. Công Phương  0905.557.372

20

07h30 - 11h30    25.10.2014

13h30 - 17h30    25.10.2014

07h30 - 11h30    26.10.2014

13h30 - 17h30    26.10.2014

2

 Nghiệp vụ 2

 TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
 0905.161.616

20

07h30 - 11h30    01.11.2014

13h30 - 17h30    01.11.2014

07h30 - 11h30    02.11.2014

13h30 - 17h30    02.11.2014

                 2.2. Lớp QT17.1PVD

STT

Môn học

Họ và tên Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

1

 Nghiệp vụ 2

 PGS. TS. Lê Thế Giới 
 0935.059.999

20

07h30 - 11h30    25.10.2014

13h30 - 17h30    25.10.2014

07h30 - 11h30    26.10.2014

13h30 - 17h30    26.10.2014

2

 Nghiệp vụ 1

 TS. Nguyễn Thanh Liêm  0905.165.555

20

07h30 - 11h30    01.11.2014

13h30 - 17h30    01.11.2014

07h30 - 11h30    02.11.2014

13h30 - 17h30    02.11.2014

          Đề nghị sinh viên truy cập website: www.cce.com.vn  vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

          Kính đề nghị toàn thể sinh viên các lớp trên cùng phối hợp thực hiện.
         Trân trọng./.
     Số: 648/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                           Trung tâm ĐTTX  

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn