Lịch học và thi học kỳ 5 lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

12/03/2019 04:11

              Kính gửi: 
                              - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
                              - Học viên lớp QT24.1PVD tại Quảng Ngãi

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 5 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 12/03/2019 - 22/03/2019 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 4.320.000đ (Bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).


2. Thời gian học và thi học kỳ:
Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

 STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Quản trị marketing

ThS. Nguyễn Cao Liên Phước
0905.887.435

15

07h30 - 11h30    23.03.2019

13h30 - 17h30    23.03.2019

07h30 - 11h30    24.03.2019

07h30 - 09h00    08/06/2019

2

 Kinh tế ngành

ThS. Hà Quang Thơ
0903.534.345

15

07h30 - 11h30    30.03.2019

13h30 - 17h30    30.03.2019

07h30 - 11h30    31.03.2019

09h30 - 11h00    08/06/2019

3

 Quản trị nguồn nhân lực

TS. Nguyễn Quốc Tuấn
0914.135.723

15

07h30 - 11h30    06.04.2019

13h30 - 17h30    06.04.2019

07h30 - 11h30    07.04.2019

13h30 - 15h00    08/06/2019

4

 Quản trị chiến lược

TS. Nguyễn Xuân Lãn
0948.687.799

20

07h30 - 11h30    20.04.2019

13h30 - 17h30    20.04.2019

07h30 - 11h30    21.04.2019

13h30 - 17h30    21.04.2019

15h30 - 17h00    08/06/2019

5

 Hệ thống thông tin quản lý

ThS. Nguyễn Bá Thế
0914.007.727

15

07h30 - 11h30    04.05.2019

13h30 - 17h30    04.05.2019

07h30 - 11h30    05.05.2019

07h30 - 09h00    09/06/2019

6

 Kinh doanh quốc tế

ThS. Phan Kim Tuấn

0945.289.999

10

07h30 - 11h30    11.05.2019

13h30 - 17h30    11.05.2019

09h30 - 11h00    09/06/2019

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 54/ĐTTX-GV

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn