Lịch học và thi học kỳ 6 lớp QT22.1PVD tại Quảng Ngãi

02/10/2017 10:36

             Kính gửi: 
                              - Trung tâm ĐTTX - Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
                              - Học viên lớp QT22.1PVD tại Quảng Ngãi

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 6 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/9/2017 - 06/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 3.080.000đ (Ba triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Kinh doanh quốc tế

ThS. Phan Kim Tuấn  
0945.289.999

10

07h30 - 11h30    07.10.2017

13h30 - 17h30    07.10.2017

07h30 - 09h00

26/11/2017

2

Quản trị tài chính

ThS. Lê Đắc Anh Khiêm
0905.146.244

20

07h30 - 11h30    14.10.2017

13h30 - 17h30    14.10.2017

07h30 - 11h30    15.10.2017

13h30 - 17h30    15.10.2017

09h30 - 11h00

26/11/2017

3

Quản trị khu vực công

ThS. Hà Quang Thơ 
0903.534.345

10

07h30 - 11h30    21.10.2017

13h30 - 17h30    21.10.2017

13h30 - 15h00

26/11/2017

4

Quản trị chiến lược

GS.TS. Lê Thế Giới
0935.059.999

20

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

07h30 - 11h30    29.10.2017

13h30 - 17h30    29.10.2017

15h30 - 17h00

26/11/2017

5

Hệ thống thông tin quản lý

ThS. Nguyễn Bá Thế
0914.007.727

15

07h30 - 11h30    04.11.2017

13h30 - 17h30    04.11.2017

07h30 - 11h30    05.11.2017

07h30 - 09h00

27/11/2017

6

Quản trị nguồn nhân lực

TS. Nguyễn Thị Bích Thu 
0983.417.623

15

07h30 - 11h30   11.11.2017

13h30 - 17h30    11.11.2017

07h30 - 11h30    12.11.2017

09h30 - 11h00

27/11/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 394/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn