Lịch học kỳ 3 lớp TD21.1QTV - Quảng Trị

11/02/2015 11:24

             Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

                              - Học viên lớp TD21.1QTV - Quảng Trị

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do  Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 20/06/2015 - 26/06/2015 học viên đến tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Vĩnh Linh để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị bố trí

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Phương pháp dạy học Toán

ThS. Mã Thanh Thủy 0906.446.586

15

07h30 - 11h30    27.06.2015

13h30 - 17h30    27.06.2015

07h30 - 11h30    28.06.2015

07h30 - 09h00    12.09.2015

2

Phương pháp dạy học Tiếng Việt

ThS. Nguyễn Thị Như Sanh 0916.442.323

15

07h30 - 11h30    11.07.2015

13h30 - 17h30    11.07.2015

07h30 - 11h30    12.07.2015

09h30 - 11h00    12.09.2015

3

Kỹ thuật và PPDH kỹ thuật

ThS. Trần Thị Kim Cúc

0989 072 969

10

07h30 - 11h30    18.07.2015

13h30 - 17h30    18.07.2015

13h30 - 15h00    12.09.2015

4

Đạo đức và PPDH đạo đức

GV. Ng. Phan Lâm Quyên 0983.809.927

10

07h30 - 11h30    25.07.2015

13h30 - 17h30    25.07.2015

15h30 - 17h00    12.09.2015

5

Âm nhạc & PPDH âm nhạc

ThS. Tôn Nữ Diệu Hằng

0983 481 171

15

07h30 - 11h30    01.08.2015

13h30 - 17h30    01.08.2015

07h30 - 11h30    02.08.2015

07h30 - 09h00    13.09.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

 

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 48/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                              Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn