Lịch học kỳ 4 lớp LH20.1QTH tại Quảng Trị

14/02/2015 10:37

            Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

                              - Học viên lớp LH20.1QTH tại Quảng Trị

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.210.000đ (Hai triệu hai trăm mười nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GDTX, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Luật Hôn nhân và gia đình

ThS. Nguyễn Thị Châu

(GV. Huế)

10

07h30 - 11h30   28.03.2015

13h30 - 17h30   28.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

Luật Thương mại 1

ThS. Trần Tuấn Sơn

0912.892.108

15

07h30 - 11h30   04.04.2015

13h30 - 17h30   04.04.2015

07h30 - 11h30   05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

Đường lối CM VN

TS. Lê Thị Tuyết Ba

0905.181.556

15

07h30 - 11h30   11.04.2015

13h30 - 17h30   11.04.2015

07h30 - 11h30   12.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

4

Xây dựng văn bản pháp luật

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà 0905 002 237

10

07h30 - 11h30   10.05.2015

13h30 - 17h30   10.05.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

Luật Dân sự 2

ThS. Ng. Hoàng Duy Linh

0914.203.963

15

07h30 - 11h30   30.05.2015

13h30 - 17h30   30.05.2015

07h30 - 11h30   31.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

             Trân trọng./.

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn