Lịch học kỳ 8 lớp KT18.1QTR tại Quảng Trị

10/02/2015 11:08

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

                              - Học viên lớp KT18.1QTR tại Quảng Trị

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 8 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 28/02/2015 - 06/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Kế toán quốc tế

 ThS. Huỳnh Phương Đông  0989.392.392

10

07h30 - 11h30   07.03.2015

13h30 - 17h30   07.03.2015

07h30-09h00    09.05.2015

2

 Phân tích tài chính

 PGS. TS. Trần Đ Khôi Nguyên

 0903.554.488

15

07h30 - 11h30   21.03.2015

13h30 - 17h30   21.03.2015

07h30 - 11h30   22.03.2015

09h30-11h00    09.05.2015

3

  Thị trường vốn & định chế TC

 ThS. Nguyễn Văn Hân   0914.084694

15

07h30 - 11h30   18.04.2015

13h30 - 17h30   18.04.2015

07h30 - 11h30    9.04.2015

13h30-15h00    09.05.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

          Trân trọng./.

Số: 93/ĐT-ĐTTX                                                                                                              Trung tâm ĐTTX   

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn