Lịch học và thi học kỳ 7 lớp KT21.1QTR tại Quảng Trị

02/10/2017 10:04

              Kính gửi: 
                                - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị
                                - Học viên lớp KT21.1QTR tại Quảng Trị

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 7 của khoá học như sau:
 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 06/10/2017 - 13/10/2017 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.420.000đ (Hai triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Phân tích hoạt động kinh doanh

ThS. Hồ Phước Dũng
0914.028.098

15

07h30 - 11h30    14.10.2017

13h30 - 17h30    14.10.2017

07h30 - 11h30    15.10.2017

07h30 - 09h00

16/12/2017

2

Kiểm toán căn bản

TS. Đoàn Thị Ngọc Trai
0914.034.278

15

07h30 - 11h30    28.10.2017

13h30 - 17h30    28.10.2017

07h30 - 11h30    29.10.2017

09h30 - 11h00

16/12/2017

3

Kế toán hành chính sự nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Công Phương
0905.557.372

10

07h30 - 11h30    25.11.2017

13h30 - 17h30    25.11.2017

13h30 - 15h00

16/12/2017

4

Hệ thống thông tin kế toán

ThS. Võ Hồng Tâm
0935.355.356

15

07h30 - 11h30    02.12.2017

13h30 - 17h30    02.12.2017

07h30 - 11h30    03.12.2017

15h30 - 17h00

16/12/2017

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 403/ĐTTX-GV

Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn