Lịch học kỳ 3 lớp TC21.1DTG tại Trà Vinh

25/02/2015 02:08

               Kính gửi: 
                              - Viện Phát triển Nguồn lực, Trường ĐH Trà Vinh
                              - Học viên lớp TC21.1DTG 

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trường và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 12/04/2015 - 24/04/2015 học viên đến tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè, Tiền Giang để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 2.380.000đ (Hai triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm:  Trường ĐH Trà Vinh bố trí

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. Võ Minh Hiếu

0919.543.544

(GV. Tiền Giang)

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 09h00    11.07.2015

2

 Xác suất thống kê

ThS. Phan Minh Trung

0914 048 799

10

07h30 - 11h30    16.05.2015

13h30 - 17h30    16.05.2015

09h30 - 11h00    11.07.2015

3

 Sư phạm tiểu học

TS. Nguyễn Hoàng Hải

0914 085 396

20

07h30 - 11h30    23.05.2015

13h30 - 17h30    23.05.2015

07h30 - 11h30    24.05.2015

13h30 - 17h30    24.05.2015

13h30 - 15h00    11.07.2015

4

 Phương pháp dạy học Toán

ThS. Lê Tử Tín

0903 588 162

20

07h30 - 11h30    30.05.2015

13h30 - 17h30    30.05.2015

07h30 - 11h30    31.05.2015

13h30 - 17h30    31.05.2015

15h30 - 17h00    11.07.2015

5

 Qlý nhà nước & qlý ngành GD ĐT

ThS. Võ Minh Hiếu

0919.543.544

(GV. Tiền Giang)

10

07h30 - 11h30    06.06.2015

13h30 - 17h30    06.06.2015

07h30 - 09h00    12.07.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trường và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 64/ĐT-ĐTTX                                                                                                                               Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn