Lịch học kỳ 3 lớp MD21.1TTH tại Huế

11/02/2015 11:51

              Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

                              - Học viên lớp MD21.1TTH tại Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 15/03/2015 - 27/03/2015 học viên đến tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).

 

2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

Tổ chức các HĐ giáo dục mầm non

ThS. Lê Thị Kim Thu

0988 341 919

15

07h30 - 11h30    28.03.2015

13h30 - 17h30    28.03.2015

07h30 - 11h30    29.03.2015

07h30 - 09h00    06.06.2015

2

Múa và phương pháp dạy múa

ThS. Nguyễn Thị Châu

0977 579 599

15

07h30 - 11h30    04.04.2015

13h30 - 17h30    04.04.2015

07h30 - 11h30    05.04.2015

09h30 - 11h00    06.06.2015

3

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ MN

ThS. Trần Thị Nghi 0905.132.338

10

07h30 - 11h30    11.04.2015

13h30 - 17h30    11.04.2015

13h30 - 15h00    06.06.2015

4

Chăm sóc sức khỏe & Vsinh trẻ em

ThS. Vũ Đình Ngàn 0905.330.267

15

07h30 - 11h30    18.04.2015

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

15h30 - 17h00    06.06.2015

5

Ppháp ptriển tính tích cực vđộng cho trẻ

GV. Nguyễn Thị Tùng

01676 785 955

10

07h30 - 11h30    09.05.2015

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 09h00    07.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

 

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

Số: 51/ĐT-ĐTTX                                                                                                                                                           Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn