Lịch học kỳ 3 lớp TD21.1TTN - Thừa Thiên Huế

12/02/2015 12:01

               Kính gửi: 

                              - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

                              - Học viên lớp TD21.1TTN - Thừa Thiên Huế

 

            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên kế hoạch học và thi kỳ 3 của khoá học do Đại học Đà Nẵng ban hành như sau:

 

1. Nộp học phí và nhận tài liệu: Từ ngày 29/03/2015 - 11/04/2015 học viên đến tại Trung tâm GDTX huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế để nộp học phí và nhận tài liệu học tập. Mức học phí là: 1.820.000đ (Một triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng).


2. Thời gian học và thi học kỳ:

Địa điểm: Trung tâm GDTX Thừa Thiên Huế bố trí

Thời gian và môn học:

STT

Môn học

Giảng viên

Số tiết

Thời gian học

Thời gian thi

1

 Kỹ thuật và PPDH kỹ thuật

GV. Nguyễn Thị Bình

01689 994 750

10

07h30 - 11h30    12.04.2015

13h30 - 17h30    12.04.2015

07h30 - 09h00    20.06.2015

2

Phương pháp dạy học Tiếng Việt

ThS. Nguyễn Thị Như Sanh 0916.442.323

15

13h30 - 17h30    18.04.2015

07h30 - 11h30    19.04.2015

13h30 - 17h30    19.04.2015

09h30 - 11h00    20.06.2015

3

Phương pháp dạy học Toán

ThS. Nguyễn Nam Hải

0917 987 646

15

13h30 - 17h30    09.05.2015

07h30 - 11h30    10.05.2015

13h30 - 17h30    10.05.2015

13h30 - 15h00    20.06.2015

4

Âm nhạc & PPDH âm nhạc

GV. Nguyễn Thanh Nam 0905 173 483

15

13h30 - 17h30    16.05.2015

07h30 - 11h30    17.05.2015

13h30 - 17h30    17.05.2015

15h30 - 17h00    20.06.2015

5

Đạo đức và PPDH đạo đức

ThS. Dương Thị Hương 0905.541.205

10

07h30 - 11h30    31.05.2015

13h30 - 17h30    31.05.2015

07h30 - 09h00    21.06.2015

            Đề nghị học viên truy cập website: www.cce.udn.vn vào các ngày thứ 4 & 5 hàng tuần để biết những điều chỉnh lịch học và lịch thi (nếu có).

            Kính đề nghị quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp trên quan tâm thực hiện.

            Trân trọng./.

 

Số: 52/ĐT-ĐTTX                                                                                                                              Trung tâm ĐTTX

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn