Thông báo: Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh

04/12/2020 03:29

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

các lớp AV25.4B2, LH24.1B1 và LH24.2B1 tại Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi:  Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI

 

Để tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho học viên lớp AV25.4B2 ngành Ngôn ngữ Anh, lớp LH24.1B1 và LH24.2B1 ngành Luật vào ngày 13 tháng 12 năm 2020 tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên (ĐTTX) - Đại học Đà Nẵng kính đề nghị quý Trường cùng phối hợp thực hiện một số nội dung công việc. Cụ thể như sau:   

1.      Thời gian: ngày 13.12.2020 (Chủ nhật)

- 08h30 - 09h30: Công tác chuẩn bị

- 09h30 - 10h30: Lễ trao bằng

2.   Địa điểm: Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI

3.   Nội dung công việc chuẩn bị trước buổi lễ:

3.1. Trung tâm ĐTTX - Đại học Đà Nẵng

                  - Chuẩn bị các văn bản Tổng kết, Quyết định tốt nghiệp

                  - Chuẩn bị văn bằng tốt nghiệp

                  - Hướng dẫn học viên thực hiện thủ tục nhận bằng

3.2. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI.

- Chuẩn bị hội trường (phông màn, loa đài, hoa tươi, bàn ghế)

4.   Chương trình buổi lễ:

- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

         - Báo cáo tổng kết khóa học

- Phát biểu của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng

- Công bố Quyết định tốt nghiệp của các lớp AV25.4B2, LH24.1B1 và LH24.2B1 - Công bố Quyết định khen thưởng

- Phát biểu của đại diện tân Cử nhân

- Trao bằng

- Bế mạc.

            Trên đây là một số dự kiến về nội dung công việc phối hợp thực hiện, nếu có gì sửa đổi, bổ sung đề nghị Quý Trường báo lại cho Trung tâm ĐTTX - ĐHĐN qua số điện thoại 0236.3840450.

            Trân trọng./.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

ThS. Nguyễn Hữu Hiển

 

 

CCE            

Các tin cũ hơn
Các tin mới hơn