ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch thi kết thúc học phần lớp QL29.1B2 học kỳ 3 đợt thi ngày 15&16/7/2022

10/07/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc học phần kỳ 3 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH28.4B2 học kỳ 4 đợt thi ngày 15&16/7/2022

10/07/2023

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lịch thi kết thúc học phần kỳ 4 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH26.3B1PKT học kỳ 5 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp LH26.3B1PKT lịch thi học kỳ 5 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp LH26.3B1PKT học kỳ 4 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp LH26.3B1PKT lịch thi học kỳ 4 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT26.1TCKHO lần 2 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp KT26.1TCKHO lịch thi (lần 2) như sau:

Lịch học và thi các lớp

Đang cập nhật dữ liệu

123456