ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT27.3TCKHO học kỳ 3 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp KT27.3TCKHO lịch thi kết thúc học phần kỳ 3 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch thi kết thúc học phần lớp KT27.3TCKHO học kỳ 2 đợt thi ngày 11&12/6/2022

08/06/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp KT27.3TCKHO lịch thi kết thúc học phần kỳ 2 như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 4 lớp LH26.3B1PKT tại Đăk Glei - Kon Tum

22/03/2022

Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Phân hiệu, quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp LH26.3B1PKT kế hoạch học và thi kỳ 4 của khoá học như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 2 lớp KT27TCKHO tại Nha Trang

22/03/2022

Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp KT27.3TCKHO kế hoạch học và thi kỳ 2 của khoá học như sau:

Lịch học và thi các lớp

Lịch học và thi học kỳ 4 lớp KL26.1TCKHO tại Nha Trang

07/01/2022

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - Đại học Đà Nẵng thông báo đến quý Trung tâm và toàn thể học viên lớp KL26.1TCKHO kế hoạch học và thi học kỳ 4 của khóa học như sau:

Lịch học - Thi

Đang cập nhật dữ liệu

123456